Được thành lập vào năm 1962, Trường Mầm non Minh Phượng đã và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Minh Phượng được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.